Turk Mus 2022
Yükleniyor

SEMPOZYUM

15 Mayıs 2022, Pazar
08:45 -10:00 Oturum Başkanları: Dr. Arzu ON, Dr. Bülent ÜLKAR
08:45 – 09:20 Spor yaralanmalarında US 
Dr. Gürhan DÖNMEZ
09:20 – 09:40 Ortopedik işlemlerde US
Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU
09:40 – 10:00 Rejeneratif Tıp
Dr. Alper Murat ULAŞLI
10:00 – 11:00 Kas İskelet US – YZ: Uzmanına Danış
Artificial intelligence ft. EURO-MUSCULUS/USPRM

Basic Scanning Protocols
SmartAlpha
11:00 – 11:15 Kahve Molası
11:15 – 12:00 YarışıyorUS V – YZ
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 SARKOPENİ
Oturum Başkanları: Dr. Nebahat SEZER, Dr. Özgür KARA
13:30 – 14:00 Sarkopeni – US – ISarcoPRM
Dr. Levent ÖZÇAKAR
14:00 – 14:30 SARAH – SARCOG – SARCOB – SARCOP – SARCO X
Dr. Murat KARA
14:30 – 15:00 Vitamin D ve Protein
Dr. Zekeriya ÜLGER
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 17:30 GİRİŞİMSEL
Oturum Başkanları:
Dr. Taylan AKKAYA, Dr. Kenan AKGÜN, Dr. Gülümser AYDIN, Dr. Levent ÖZÇAKAR
15:30 – 16:00 Amacın ne ? 5N 1K
Panel – Tartışma
16:00 – 16:30 Tuhaf girişimler/enjeksiyonlar
Literatür – Tartışma
16:30 – 16:50 Sonoanatomi
Dr. Ayhan CÖMERT
16:50 – 17:10 Komplikasyonlar
Dr. Taylan AKKAYA
17:10 – 17:30 Yeni uygulamalar
Dr. Enver ÖZGENCİL
17:30 Kapanış